Trenger du terapi?

Alt text

Vi lever i en intellektuell verden hvor mange av oss definere oss selv igjennom tankene.

Vi lever i en intellektuell verden hvor mange av oss definerer oss selv gjennom tankene, og legger egenverdien i utseende og intelligens. Vi er så mye mer enn tankene våre. Vi prøver å leve opp til idealer som ikke er realistiske, og ender bare opp med å aldri føle oss gode nok. Ubearbeidede hendelser i livet kan manifestere seg på forskjellige måter, eller det kan være vanskelig å håndtere en situasjon du står i nå. Kjenner du deg igjen i noe av dette, kan Gestaltterapi være noe for deg.
Alt text

Hva er gestaltterapi?

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med ”et meningsfylt hele”, eller et komplett mønster. Gestaltterapi er en helhetsterapi som tar utgangspunkt i her- og nå opplevelsen du får frem i tanker, følelser, intuisjon eller kroppsfornemmelser. Den er en retning innen psykoterapien og er en av de mest brukte terapiformer i Europa og USA. Det er i dag en akseptert terapiform som også benyttes innenfor næringsliv, lederutvikling og opplæring. Gestaltterapi er en terapiform som gir deg mulighet til å jobbe med aspekter ved deg selv som er bevisste eller ubevisste på et dypere nivå. Det er helt opp til deg hva du ønsker og er klar for å jobbe med. Jeg er her for å støtte deg slik at du kan få mulighet til å styre ditt eget liv ut fra bevisste valg, og du gis mulighet til å ta tak i det som hindrer eller begrenser deg i livet ditt. Med å bli mer kjent med deg selv vil du kunne øke din livskvalitet.