Gruppeterapi

Alt text

Filosofien bak gruppeterapi.

Filosofien bak gruppeterapi er omfattende, men grunntanken er at mange av våre konflikter, problemer og utfordringer oppstår i møte med andre mennesker. Det er i relasjoner til andre mennesker (venner, familie, kolleger) at følelser står på spill og vi blir satt på mellommenneskelige styrkeprøver. Vår evne til å håndtere det sosiale samspill henger tett sammen med vår egen selvfølelse og indre balanse. I gruppen spiller våre evner og mangel på evner seg ut, og vi får en glimrende anledning til å utforske nye sider ved oss selv. Gruppeterapi er en krevende behandlingsform, men den personlige investeringen man gjør i et slikt prosjekt vil som regel gi resultater både på kort og lang sikt. Gruppene er for de som ønsker bedre livskvalitet i relasjoner med andre, og som ønsker økt selvinnsikt. Gruppen vil være prosessorientert, og vil inneholde meditasjoner, delingsrunder og gestalt-teori. Den vil bestå av 6-8 personer, og vil gå over 10 ganger a 3 timer pr gang.