Individualterapi

Alt text

Individualterapi er den vanligste formen for samtaleterapi.

Individualterapi er den vanligste formen for samtaleterapi. Klient og terapeut arbeider sammen i en prosessorientert samtaleform, der det fokuseres på hele mennesket; kropp, tanker og følelser. Jeg bruker meg selv, mine sanser, reaksjoner og erfaringer i møte med deg, og er ikke bare passivt lyttende til det du har å fortelle. Målet med terapien er at du gjennom våre møter skal få muligheten til å se deg selv klarere, og forstå dine handlingsmønstre bedre. Det du opplever i møtene skal kunne gi deg ny innsikt, slik at du kan mobilisere dine egne ressurser og finne din egen løsning på det som kjennes vanskelig og fastlåst.