Hva er gestaltterapi?

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele", eller ett komplett mønster. Gestaltterapi er en helhetsterapi som tar utgangspunkt i her- og nå opplevelsen du får frem i tanker, følelser, intuisjon eller kroppsfornemmelser. Den er en retning innen psykoterapien og er en av de mest brukte terapiformer i Europa og USA. Det er i dag en akseptert terapiform som også benyttes innenfor næringsliv, lederutvikling og opplæring.

Gestaltterapi er en terapiform som gir deg mulighet til å jobbe med aspekter ved deg selv som er bevisste eller ubevisste på et dypere nivå. Det er helt opp til deg hva du ønsker og er klar for å jobbe med. Jeg er her for å søtte deg slik at du kan få mulighet til å styre ditt eget liv ut fra bevisste valg, og du gis mulighet til å ta tak i det som hindrer eller begrenser deg i ditt liv. Med å bli mer kjent med deg selv vil du kunne øke din livskvalitet.