Parterapi

Alt text

I et forhold kan det oppstå problemer som er vanskelig for paret å håndtere selv..

I et forhold kan det oppstå problemer som er vanskelige for paret å håndtere selv. Det oppleves kanskje som om dere går i forskjellige retninger, med forskjellige behov, meninger, verdier og holdninger, og klarer ikke å møtes. Ofte kan det bli slik at det å «ha rett» blir mer viktig enn det å faktisk lytte til hva den andre har å si. I et samliv kan det være forskjellige grunner til at dere ikke får det til å fungere, for eksempel seksuelle, kulturelle, mangel på kommunikasjon m.m. Kommunikasjon er en stor del av et parforhold, og jeg vil derfor fokusere på hvordan dere kommuniserer med hverandre gjennom å observere det jeg ser og hører. Dere vil få hjelp til å bli mer klar over samspillet dere imellom, slik at dere kan se dere selv og partneren bedre.